Pravila aukcijske kuće

Opća pravila

Aukcijska kuća pruža uslugu posredovanja između vlasnika predmeta za prodaju i kupca. Od trenutka preuzimanja predmeta od prodavatelja, aukcijska kuća jamči njihovu sigurnost te ih, o svom trošku, fotografira, opisuje i objavljuje na svojoj web stranici. Nakon završetka aukcije, aukcijska kuća za svoju uslugu od vlasnika predmeta uzima 20% od postignute cijene i izdaje račun za to.

Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju vlasnicima predmeta i kupcima. Dužna je isplatiti vlasnike predmeta 30 dana od dana završetka aukcije, osim ako nije sklopljen drugačiji dogovor s ponuđačem. Aukcijska kuća i vlasnik materijala za aukciju sklapaju ugovor koji, osim popisa predanog materijala za aukciju, mora sadržavati sve relevantne podatke ponuđača, kao i broj računa na koji će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.

Administrator aukcije (Dalmatian Story j.d.o.o.) ne sudjeluje ni u jednom dijelu prodaje osim pružanja usluga korištenja ove web stranice i organiziranja aukcije (posredovanja između kupca i prodavatelja). Administrator se ne može smatrati punomoćnikom, zastupnikom ni predstavnikom bilo koje strane prodavatelja ili kupca i ne sudjeluje ni u jednoj transakciji između korisnika.

Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Splitu.

Pravila sudjelovanja na aukciji za kupce

Učesnik aukcije je fizička ili pravna osoba koja se registrira na portalu prije izdavanja ponude i početka aukcije. Vrijeme trajanja aukcije određeno je u Pozivu za aukciju. Ponuda se daje upisivanjem ponuđene cijene za predmet aukcije. Sustav aukcije nastavlja isticati najvišu ponuđenu cijenu do završetka aukcije. Na stranicama na kojima se održava aukcija uvijek će biti vidljiva obavijest o trenutno najvišoj ponudi i o preostalom vremenu trajanja aukcije za svaki pojedini predmet. Vrijeme trajanja aukcije određuju Prodavatelj i Administrator aukcije i bit će naznačeno pri objavi svake aukcije.

Aukcija se održava isključivo online. Svaka ponuda koju kupac daje smatra se obvezujućom i ne može se opozvati. Po završetku aukcije, najbolji ponuđač bit će obaviješten porukom da je njegova ponuda prihvaćena i da je predmet osvojen. Nakon toga, kupac će primiti poziv na plaćanje, koje se mora izvršiti unutar 7 dana od završetka aukcije.

Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak izlicitiranog predmeta nakon što ga preda trećoj osobi ili ustanovi zaduženoj za dostavu kupcu. Nakon završetka aukcije na stranici će biti vidljivo da je predmet prodan, kao i prodajna cijena.


Administrator može zabraniti sudjelovanje na daljnjim aukcijama kupcu koji krši pravila aukcije, na način da odustaje od kupovine nakon što je osvojio aukciju.

HERO PNG
X